Tháng Năm 7, 2023

Đăng ký để nhận

Ưu Đãi & Bảng Giá

    • Chiết khấu thanh toán sớm 9%
    • Hỗ trợ vay 0 GỐC + 0 LÃI 12 tháng

    • Chia sẻ lợi nhuận 85%-15%
    • Thanh toán theo tiến độ CK 4%

    • KH mua từ căn thứ 5 CHIẾT KHẤU 2.5%