1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

2- Phạm vi sử dụng thông tin

thearenacamranh.vn sử dụng dữ liệu mà khách hàng cung cấp để:

3- Thời gian lưu trữ thông tin

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Trần Thái Tông, Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Ban quản trị website thearenacamranh.vn

Đăng ký để nhận

Ưu Đãi & Bảng Giá

    • Chiết khấu thanh toán sớm 9%
    • Hỗ trợ vay 0 GỐC + 0 LÃI 12 tháng

    • Chia sẻ lợi nhuận 85%-15%
    • Thanh toán theo tiến độ CK 4%

    • KH mua từ căn thứ 5 CHIẾT KHẤU 2.5%